Plastické oceli


Dvousložkové plněné epoxidové hmoty ideální pro opravy odlitků, údržbu a opravy strojů a výrobu různých forem.

Opravné tyčinky


Dvousložkové epoxidové pryskyřice velmi snadno použitelné pro funkční opravy různých druhů materiálů a povrchů.

Epoxidová lepidla


Velmi rychle tuhnoucí dvousložkové epoxidové pryskyřice, které pevně spojují většinu běžných materiálů a povrchů.

Sekundová lepidla


Jednosložková kyanoakrylátová lepidla prakticky okamžitě tuhnoucí za studena a bez rozpouštědel.

Anaerobní lepidla


Jednosložková, rychle se vytvrzující, okamžitě použitelná, bez rozpouštědel, nesrážlivá a vibračně pevná.

Speciální mazadla


Ochrana a oddělovací prostředky, jakož i maziva, pro vysoce namáhané díly, a to zejména při vysokých teplotách.

Čistící spreje


Čistící produkty ve sprejích, které najdou uplatnění při čištění a údržbě různých povrchů a zařízení.

Technické spreje


Široká škála průmyslových produktů ve sprejích, které najdou uplatnění při výrobě, opravách a údržbě.

Technické kapaliny


Rozsáhlá nabídka průmyslových kapalných produktů vhodných pro čištění a pro výrobu a údržbu.

Silikony a tmely


Jednosložkové vysoce kvalitní lepící a těsnící hmoty zcela tuhnoucí při pokojové teplotě téměř bez smršťování.

Řezání závitů


Válečky voskového charakteru, které se používají pro čistá a hospodárná řezání slepých závitových děr.

Dezinfekce a hygiena


Čistící přípravky k odstraňování kontaminací, mastnoty, barev, pryskyřic, lepidel a silně zažrané špíny z pokožky rukou a povrchů.

Vysoušecí látky


Spolehlivě chrání výrobky, konstrukce, stroje, nářadí a přípravky, které jsou vystaveny vlhkým klimatickým podmínkám.

Vyhledávání trhlin


Nedestruktivní metoda zkoušky defektoskopie prostřednictvím barevné difuze, procesem vzlínání do trhlin.

Těsnící vlákno


Patentovaná těsnící nit vyrobená ze stoprocentního teflonu, permanentně těsní a zajišťuje většinu závitů všech velikostí.

Originální příslušenství


Mísící špice, dávkovací kohoutky, rozprašovače, kanystry, sudy, tlakové nádoby, hygiena rukou, profi výtlačné a dávkovací pistole.

Polyuretanové pěny


Polyuretanové pěny standardní, nízkoexpanzní i vysokoexpanzní k lepení, utěsňování a vyplňování dutin.

AEO Elektroosmóza


Systém pro vysoušení zdiva a odvlhčení objektů je založen na elektro-fyzikálním principu osmózy.